Integritetspolicy

24hshop.dk - Integritetspolicy

Vi på 24shop.dk værner om din personlige integritet, og derfor efterstræber vi at altid have et højt niveau af databeskyttelse. 24hshop.dk behandler dina personoplysninger ifølge den seneste databeskyttelseslov. Det innebærer blandt andet at vi er åbne med hvad vi gør med dine personoplysninger. Vi sælger ikke dine personoplysninger til andre firmaer, og følger gællende regler omkring databeskyttelse og tillemper minimal opbevaring af oplysninger.

Herunder beskriver vi hvordan personoplysninger håndteres på 24hshop.dk, hvilke rettigheder du har som kunde hos os og hvad du gør hvis du har spørgsmål eller vil anonymisere dine oplysninger.

Det er vigtigt for os at du føler dig tryg med hvordan vi behandler dina personoplysninger og derfor er det vigtigt at du læser og forstår vor integritetspolicy inden du anvender vore tjenester. Har du spørgsmål kan du kontakte os på kundeservice via kontaktformularen

Hvad er en personoplysning?

Personoplysninger er al information som direkte eller indirekte kan kobles til dig, f.ex. navn, personnummer, IP-adresse eller kundehistorie.

Hvad er behandling af personoplysninger?

Alle former for håndtering af personoplysninger er personoplysningsbehandling, for eksempel indsamling, registrering, organisering, lagring, bearbejdning eller ændring, læsning, anvendelse, udlevering, spredning eller anden håndtering af oplysninger, sammenligning eller samkørning, blokering, radering eller ødelæggelse.

Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Når du logger ind på vores kundeside, køber vore produkter eller tjenester eller på anden måde er i kontakt med os, indsamler vi de personoplysninger du deler med os, f.ex fuldstændigt navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, betalingsoplysninger, købe-, ordre- og brugerhistorik, IP-adresse og anden ærinderelateret information, f.ex. information som du opgiver ved kontakter med vor kundeservice. Vi kan også indsamle og opdatere dine adresseoplysninger via tredjepartstjenester for betalningsløsninger, adresseopdateringer samt ved fakturakøb indhente information om kreditværdighed fra kreditvurderingsinstitutter, banker og andre finansielle institutioner.

Hvilke personoplysninger samler vi ind og hvorfor?

Personoplysninger behandles for at muliggøre følgende: - Leverance af et bestilt/købt produkt (inklusive avisering om leverance eller kontakter i sammenhæng med forsinket leverance). - Identifikation og alderskontrol - Håndtering af betaling (inklusive analyse af mulige betalingsløsninger, hvilket kan inbefatte en kontrol gældende betalingshistorik og indhentning af kreditoplysninger fra kreditoplysningsfirmaer. - Adressekontrol mod externe kilder, f.ex. Decidas, Creditsafe, Klarna eller lignende. - Håndtering af reklamations- og garantiærinder

De kategorier af personoplysninger som behandles er: - Navn - Personnummer - Kontaktoplysninger (f.ex. adresse, e-post og mobilnummer) - Betalingsinformation (f.ex. debiteringsnummer, transaktionstidspunkt og kortindehaver) - Kreditoplysninger fra kreditoplysningsfirmaer - Ordreinformation (f.ex. hvad der er købt, hvornår det er købt m.m) - Anvenderoplysninger, din kundekonto - Din korrespondence med os (f.ex mail, chat og telefonsamtaler)

Hvilke årsager har vi til att behandle dine personoplysninger og hvilken lovlig grund findes for behandlingen af dine personoplysninger?

- Med købsaftale som lovlig grund anvender vi dine personoplysninger for at håndtere dit køb på vor site, dette inkluderer at behandle dine bestillinger, returer samt reklamationer. - Med købsaftale som lovlig grund anvender vi dine personoplysninger for at sende mail til dig med meddelelse om leverancestatus eller i hændelse af problemer med leverancen af dine artikler. - Med købsaftale som lovlig grund anvender vi dine personoplysninger for at håndtere dine betalinger. - Med købsaftale som lovlig grund kommer vi til at gøre en analyse af hvilke betalningsalternativer som findes tilgængelige for dig, detta ved at undersøge din betalingshistorie og kreditkontroller. - Med købsaftale som lovlig grund anvender vor kundeservice personoplysninger for at håndtere forespørgsler fra dig som kommer til os via e-mail, vor chatfunktion, telefon og sociale medier. - Med købsaftale som lovlig grund anvender vi dine personoplysninger for at håndtere klager og garantiærinder vedrørende vore produkter. - Med retslig forpligtelse som lovlig grund anvender vi dine personoplysninger for at identificere dig og for at bekræfte at du har den lovfæstede minimumsalder for at gennemføre køb hos os på 24hshop.dk. - Med interesseafvejning som lovlig grund anvender vi dine personoplysninger for at bekræfte din adresse med externe partnere. - Med intresseafvejning som lovlig grund anvender vi dine personoplysninger for at sende nyhedsbreve og tilbud til dig, noget du altid kan framelde dig. - Med retslig forpligtelse som lovlig grund kan vi behøve at anvende dine personoplysninger for at opfylde kravene i love, domstolsbeslutninger og myndighedsbeslutninger.

Personoplysningsassistance

For at vi skal kunne tilbyde vore tjenester deler vi dine personoplysninger med firmaer som er s.k. personoplysningsassistenter for os, f.ex firmaer som hjælper os med betalingsløsninger, fragt og IT-tjenester. En personoplysningsassistent er ett firma som behandler informationen for vores regning og ifølge vore instruktioner. Vi deler udelukkende personoplysninger med personoplysningsassistenter som er specifika for formålet og som er forenelige med de formål for hvilke vi har indsamlet informationen. Vi har avtaler med alle vore personoplysningsassistenter som garanterer at de håndterer dine personoplysninger med højeste sikkerhed og at de påtager sig at følge vore sikkerhetskrav samt begrænsninger og krav som afser international overførsel af personoplysninger.

Personoplysningsansvarige

Hvis vi ifølge loven har pligt til at dele dine personoplysninger med andre som er selvstændigt personoplysningsansvarlige, f.ex. statslige myndigheder eller mistænker noget kriminelt kommer vi til at dele disse på en sikker måde. Når dine personoplysninger deles med andre som er selvstændigt personoplysningsansvarlige gælder deres integritetspolicy og personoplysningshåndtering.

Hvor længe gemmer vi din information?

Vi gemmer aldrig dine personoplysninger længere end nødvendigt for respektive formål, se mere om de specifikke lagringsperioder under respektive formål herunder.

Hvor behandler vi dine personoplysninger?

Vore personoplysningsassistenter findes i forskellige dele af verden. Derfor kan dine personoplysninger blive behandlet både indenfor og udenfor EU/EES. Uanset hvor dine oplysninger behandles sørger vi dog for at beskytte din personliga information med alle rimelige legale, tekniske og organisatoriske handlinger på samme niveau som den beskyttelse som tilbydes indenfor EU/EES.

Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vore IT-systemer er udviklede for at beskytte privatlivet, integriteten og adgangen til personoplysninger. Vi har taget specielle sikkerhedsmæssige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig eller uautoriseret behandling (såsom ulovlig adgang, tab, ødelæggelse eller skade). Kun de personer som faktisk behøver at behandle dina personoplysninger for at vi skal kunne opfylde vore angivne formål har adgang til dem.

Hvad er cookies og hvordan anvender vi dem?

24hshop.dk anvender sig av cookies (korta tekstfiler) som sendes fra vor webserver og som gemmes af din weblæser når du besøger 24hshop.dk. Læs mere om cookies og hvordan vi anvender dem her

Du har visse rettigheder når det gælder vor behandling af dine personoplysninger; om dem kan du læse herunder. For at få adgang til dette kontakt os via kontaktformularen

Ret til adgang

Du har ret til at få en bekræftelse på om vi behandler personoplysninger om dig, og i så fald få information om hvorfor vi behandler oplysningerne og hvor længe vi gemmer dem. Du har også ret til att få en kopi af alle dine personoplysninger.

Ret til rettelse

Du har ret til at rette forkerte og ufuldstændige personoplysninger om dig.

Ret til radering og begrænsning

Du har i visse fald ret til at få dine personoplysninger raderet, f.ex. hvis der mangler lovlig grund for behandlingen eller hvis vi ikke længere behøver dine personoplysninger. Vi kommer også selv til at anonymisere alle personoplysninger som ikke længere er relevante for os. Du kan også under visse forudsætninger, f.ex. hvis vi ikke længere behøver personoplysningerne men du behøver dem for at kunne hævde din ret i domstol, have ret til at begære at vi begrænser vor behandling til lagring af dine oplysninger og ikke anvender dem på anden måde. Du har ret til ikke at være formål for en helt automatiseret beslutningsfatten, inbefattende profilering, hvis et sådant beslutsfatten har retslige følger eller på lignende måde væsentligt påvirker dig. Denne ret tillempes dog ikke hvis den automatiserede beslutningsfatten er nødvendig for at gennemføre en aftale med dig, hvis beslutningsfattendet udtrykkeligt er tilladt ifølge loven eller hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til dette.

Ret til invending

Du har ret til att invende mod at vi behandler dine personoplysnninger til direkte markedsføring, vi kommer da til at afslutte den direkte markedsføring. Du har også ret til at invende mod behandling som sker med støtte af en berettiget interesse.

Ret til datatransportabilitet

Når vi behandler dine personoplysninger for at fuldbyrde en aftale med dig, eller med støtte af dit samtykke, har du ret til såkaldt datatransportabilitet hvor kun sådanne personoplysninger som du selv har overladt til os indgår. Det betyder at du kan få dine personoplysninger ud i et struktureret og maskinlæsbart format som gør at du kan flytte dine personoplysninger. Når behandlingen af dina personoplysninger sker med støtte af dit samtykke, for at fuldbyrde eller indgå en aftale med dig, samt under forutsætning af at personoplysningerne er samlet ind direkte fra dig, har du ret til at få en kopi af dine personoplysninger.

Klager til tilsynsførende myndighed

Du kan altid kontakte os på 24hshop.dk med spørgsmål eller klager som vedrører behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du anser at vi ikke kan hjælpe dig på en tilfredstillende måde kan du fremføre klager over behandlingen af dine personoplysninger til Integritetsbeskyttelsesmyndigheten (tidl. Datainspektionen).

Hvad sker der hvis vi forandrer vor personoplysningshåndtering?

Hvis vi skulle begynde at behandle dine personoplysninger for nye formål, begynde at indsamle nye oplysninger eller dele dine oplysninger med nye personoplysningsassistenter kommer vi at informere dig om dette. Den seneste version af databeskyttelsessinformation findes altid publiceret på 24hshop.dk

Hvor længe gemmes dine oplysninger hos os på 24hshop.dk?

Dine personoplysninger gemmes aldrig længere end tilladt efter gældende love. For at fuldbyrde vore forpligtelser under og efter dit køb af et produkt: 3 år fra dit seneste køb. For markedsføring og kundeservicekontakt som baseres på en intresseafvejning: 24 måneder fra dit seneste køb. For bogføring: 7 år plus indeværende år ifølge gældende lov. For samtlige retslige forpligtelser gemmes oplysningerne så længe dette kræves ifølgende gældende lov.

Hvem er ansvarlig for de personoplysninger vi indsamler?

24 se Sverige AB, org. nr. 556444-4593, Box 829, 39128 Kalmar er personoplysningsansvarlig for firmaets behandling af personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål eller funderinger omkring behandlingen af dine personoplysninger, kontakt os gerne via kontaktformularen

Har du nogen spørgsmål?

Kontakt os via formularen nedenfor, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.